Priser


Som privatläkare kan priserna avvika ifrån Regionens priser eftersom mottagningen ej är ansluten till Region Skåne. Frikort gäller alltså ICKE.

Alla specialundersökningar, remisser och prover betalas av kunden. 

En avgift på 500 kr tas ut vid uteblivet besök som ej avbokats 24 timmar före utsatt tid. Här nedan finns priser med information angående de vanligaste tjänsterna.

Undrar du över kostnader för typer andra tjänster vänligen kontakta mig.

Läkarbesök 15 min

500 kr

För behandlingar inklusive recept
Läkarbesök 30 min

1000 kr

För behandlingar inklusive recept
Recept

Skriver ej ut beroendeframkallande läkemedel

200 kr

Hembesök

1000 kr /tim

Resekostnader  tillkommer
Hälsokontroll

1500 kr

Priset varierar beroende på vilka undersökningar och prover du önskar
Konsultläkare

Timkostnad inklusive restid                                                             1500 kr/tim                                                                                                                                               

Reseersättning                                                    35 kr per mil


INTYG 


  • Körkortsbehörighet

1000 kr

  • Högre körkortsbehörighet

1000 kr

  • Sjöfartsintyg och Järnvägsintyg

2000kr

  • Frisk intyg

1000 kr

Läkarintyg för dig som ska jobba utomlands,                               

studera, adoption, fallskärmsintyg, motorsport, AU-pair,  collegeintyg, friskintyg, , livsmedelsintyg, dykcertifikat, radiologintyg m.m


  • Försäkringsintyg

1500 kr

Beroende på omfattning tillkommer kostnader för bl. a. prover och specialundersökningar

 

  • Specialundersökningar Ex EKG, spirometri, audiogram
  • Vaccinationer och injektioner 120kr plus kostnad för läkemedlen

300 kr/styck

        INTYG FÖR ALKOHOL OCH DROGER


planerade inskrivningssamtal inkl. kontrakt.

1000 kr

  • Läkarintyg

1000 kr           

  • Alkoholprover blod  ASAT, ALAT, GT, Cdt, MCV

700 kr

  • Narkotikaprover urin benso, cannabis, opiater m.fl.

800kr

OBS! Om ett drogprov visar sig vara positivt tas en extra avgift ut av Forensic Center/Rättsmedecin i Linköping

för kvantifiering av drogen.

Detta debiteras patienten till självkostnadspris.

1000kr/test i blod och urin

2000kr/test hårProvtagning

200 kr

Prislista på alla separata prover kan fås på mottagningen, eller vid telefonkontakt. Betalningen gäller för remiss, provrör, personalkostnad.

Tillkommer pris för proven t.ex. Hb +30 kr, Kreatinin +30 kr, ASAT +30 kr

alt Analysportalen Region Skane


Provtagningar och läkarintyg som ej är hälso och sjukvårds relaterade är momsbelagda. Ovanstående priser är inklusive moms.


OM-LÄKARPRAKTIK                                                                                                                                                                        

PRIVAT ALLMÄNLÄKARMOTTAGNING