Priser


Som privatläkare kan priserna avvika ifrån Regionens priser eftersom mottagningen ej är ansluten till Region Skåne. Frikort gäller alltså ICKE.

Alla specialundersökningar, remisser och prover betalas av kunden. 

En avgift på 500 kr tas ut vid uteblivet besök som ej avbokats 24 timmar före utsatt tid. Här nedan finns priser med information angående de vanligaste tjänsterna.

Undrar du över kostnader för typer andra tjänster vänligen kontakta mig.

Läkarbesök 15 min

500 kr

För behandlingar inklusive recept
Läkarbesök 30 min

1000 kr

För behandlingar inklusive recept
Recept

Skriver ej ut beroendeframkallande läkemedel

200 krHembesök

Resekostnader tillkommer

1000 kr /tim

Hälsokontroll

Priset varierar beroende på vilka undersökningar och prover du önskar

1500 krKonsultläkare

Timkostnad inklusive restid

1500 kr/tim


Reseersättning

35 kr per mil


INTYG


 • Körkortsbehörighet

1000 kr

 • Högre körkortsbehörighet

1000 kr

 • Sjöfartsintyg och Järnvägsintyg

2000 kr

 • Frisk intyg

1000 kr

              Läkarintyg för dig som ska jobba utomlands,                               

              studera, adoption, fallskärmsintyg, motorsport, AU-pair,  collegeintyg,

             friskintyg, , livsmedelsintyg, dykcertifikat, radiologintyg m.m

 • Försäkringsintyg

1500 kr

            Beroende på omfattning tillkommer kostnader för bl. a. prover och

            specialundersökningar

 

 • Specialundersökningar

300 kr/styck

                          t.ex. EKG, spirometri, audiogram

 • Vaccinationer och injektioner 

120kr excl. läkemedelskostnad

INTYG FÖR ALKOHOL OCH DROGER


 • Planerade inskrivningssamtal inkl. kontrakt.

1000 kr

 • Läkarintyg

1000 kr           

 • Alkoholprover blod  ASAT, ALAT, GT, Cdt, MCV

700 kr

 • Narkotikaprover urin benso, cannabis, opiater m.fl.

800kr

 • OBS! EXTRA AVGIFT VID POSITIVT NARKOTIKAPROV

  Om ett drogprov visar sig vara positivt tas en extra avgift ut av Forensic Center/Rättsmedecin i Linköping för kvantifiering av drogen.

  Detta debiteras patienten till självkostnadspris.

1000kr/test blod och urin

2000kr/test hår

Provtagning

200 kr

Prislista på alla separata prover kan fås på mottagningen, eller vid telefonkontakt. Betalningen gäller för remiss, provrör, personalkostnad.

Tillkommer pris för proven t.ex. Hb +30 kr, Kreatinin +30 kr, ASAT +30 kr

alt Analysportalen Region Skane
Provtagningar och läkarintyg som ej är hälso och sjukvårds relaterade är momsbelagda. Ovanstående priser är inklusive moms.