Priser


Som privatläkare kan priserna avvika ifrån Regionens priser eftersom mottagningen ej är ansluten till Region Skåne. Frikort gäller alltså ICKE.

Alla specialundersökningar, remisser och prover betalas av kunden. 

En avgift på 500 kr tas ut vid uteblivet besök som ej avbokats 24 timmar före utsatt tid. Här nedan finns priser med information angående de vanligaste tjänsterna.

Undrar du över kostnader för andra tjänster vänligen kontakta mig.


Läkarbesök 15 min

700 kr

För behandlingar inklusive recept
Läkarbesök 30 min

1000 kr

För behandlingar inklusive recept
Recept

Skriver ej ut beroendeframkallande läkemedel

300 krHembesök

Resekostnader tillkommer

1000 kr /tim

*Restid och resersättning tillkommer

Hälsokontroll

Priset varierar beroende på vilka undersökningar och prover du önskar

1500 krKonsultläkare

Resekostnader tillkommer

2000 kr/tim

*Restid och resersättning tillkommer


Reseersättning

35 kr per mil


INTYG


 • Körkortsbehörighet

1250 kr

 • Högre körkortsbehörighet

1500 kr

 • Sjöfartsintyg och Järnvägsintyg

2000 kr

 • Frisk intyg

1250 kr

              Läkarintyg för dig som ska jobba utomlands,                               

              studera, adoption, fallskärmsintyg, motorsport, AU-pair,  collegeintyg,

             friskintyg, , livsmedelsintyg, dykcertifikat, radiologintyg m.m.

 • Försäkringsintyg

1500 kr

            Beroende på omfattning tillkommer kostnader för bl. a. prover och

            specialundersökningar

 

 • Aktivitets ersättning

2000 kr vuxna

1000 kr barn

 • Specialundersökningar

300 kr/styck

                          t.ex. EKG, spirometri, audiogram

 • Vaccinationer och injektioner 

120kr excl. läkemedelskostnadINTYG FÖR ALKOHOL OCH DROGER


 • Planerade inskrivningssamtal inkl. kontrakt

1000 kr

 • Läkarintyg

1250 kr           

 • Alkoholprover blod  ASAT, ALAT, GT, Cdt, MCV

1000 kr

 • Narkotikaprover urin benso, cannabis, opiater m.fl.

1000kr

 • OBS! EXTRA AVGIFT VID POSITIVT NARKOTIKAPROV

  Om ett drogprov visar sig vara positivt tas en extra avgift ut av Forensic Center/Rättsmedecin i Linköping för kvantifiering av drogen.

  Detta debiteras patienten till självkostnadspris.

2000kr/test blod och urin

3000kr/test hår

Remiss till provtagning

   OBS PROVTAGNING GÖRS EJ PÅ MOTTAGNINGEN

200 kr + extra per prov

Provtagning görs på närmaste provtagningslokal/vårdcentral/sjukhus

Information om extra kostnader för prover fås på mottagningen, eller vid telefonkontakt.

Provtagningar och läkarintyg som ej är hälso och sjukvårds relaterade är momsbelagda, dessa priser är inklusive moms.