Om


OMNIBUS MUNDUS LÄKARPRAKTIK OM läkarpraktik är en privat mottagning som fokuserar på patienterna.

Jag jobbar som ensam läkare på mottagningen och har bred erfarenhet.


Om mig Dr. Lilian Carlsson


Jag lärde mig redan som barn sjukvård via min mamma som hade mottagning i hemmet. Gick Vårdlinjen i Karlskrona 1972-1974. Blev sjuksköterska 1976 och distriktsköterska och omvårdnadsforskare 1980. Har arbetat flera år som vårdlärare och 10 år som distriktsköterska i Listerby. Läkarexamen i Linköping 1996 och specialistutbildning i allmänmedicin och har hela karriären jobbat med att bygga på mina kunskaper som läkare. Läste bl.a. 1990 tropikmedicin i Egypten, pedagogik via BrainBooks, gynekologi vid kvinnokliniken i Lund 2005, idrottsmedicin, röntgendiagnostik i Linköping och började forskningsutbildning i Göteborg på Nordisk Folkhälsovetenskap, en enhet som tyvärr numera är nedlagd. Har gjort forskningsarbeten om barn, deras kost och livsstil, hur man kommunicerar med svårt sjuka barn via teckningar, kvalitativ forskning om hur barn påverkas av TV och film och en stor kvalitativ studie om förändringsarbeten inom primärvården i Blekinge.


Jag började arbeta som barnläkare i Östergötland men ville satsa mer på förebyggande öppenvård och blev därför allmänläkare. För att få bredare erfarenhet och djupare kunskap har jag verkat inom socialmedicin, flyktingmedicin, psykiatri och beroendemedicin, förbandsläkare på P7 Revingehed, traumamedicin på Röda Korset och akutläkare i Karlshamn. Jag har arbetat med närsjukvård, på rehabavdelning och med  geriatrik i Norrköping och Karlskrona.

OM Läkarpraktik startades 1998 i Linghem, Östergötland och flyttades 2003 till Blentarp i Skåne.

Numera arbetar jag på min privata mottagning.


Mitt mål är att arbeta individuellt med kvalitet och utnyttja min breda erfarenhet.


Leg. läkare Lilian Carlsson

Specialist i allmänmedicin