CORONA

CORONA  COVID 19


Vi  har många patienter med frågor om Covid 19 och för att ge vår aspekt på informationen har vi samlat kunskap som här redovisas. Sök på andra sighter, läs både fördelar och nackdelar så att ni hittar er kunskapsbalans om vår tids nya farsot.


Historia

Covid har funnits bland våra djur under lång tid. Den ger olika symtom hos olika djur och viruset är artspecifikt dvs brukar föredra specifika värddjur. Den Covid 19- virus som smittat människorna kommer ursprungligen från fladdermöss, vad vi vet idag.

Forskarna har inte lyckats bevisa om viruset är maipulerat av människor eller muterat av naturen.

Viruset består av en DNA-slinga som ligger inlagt i ett hölje. Det är inte levande men kan fortsätta att smitta under lång tid, även via vatten.

Vi får in smittan  främst via ögonen och munnen.  Den sprids sedan runt i hela kroppen och kroppen ger symtom där viruset är aktivt.

Tidsapekten är från helt besvärsfri  dvs 0-tid till en månad, men kan bli kronisk. Frågan är om infektionen ligger kvar latent som tex herpes och cytomegalvirus och då återaktiveras vid nedsättning av immunförsvaret. Eller om vissa återfår Covid i ny form där tidigare skapade antikroppar inte fungerar (som vid influenza) Viruset muterar då och bildar nya skal som inte vårt immunförsvaret känner igen.

Covid-viruset muterar kontinuerligt och finns nu i tusental olika varianter.

Folkhälsoinstitutet är den myndighet som bedriver forskning och informerar om covid-pandemins utveckling.

Sverige valde initialt att satsa på folkimmunitet men ändrade sedan strategi allt eftersom man lärde sig mer om viruset.

Nu kan vi enkelt ta prover om via är smittade och sjuka (inom 72 timmar) eller antikroppstest.

Den vårdcentral du är listad på, Apoteken och Region Skånes 1177-sida visar vart man kan ta proverna.

Regler hur vi skall förhålla oss ändras kontinuerligt så följ informationen via TV, tidningar, radio eller via datorn.

Senaste beslutet var 10m2 golvyta fritt runt varje person och max 8 personer vid samlingar.

Öppna skolor tom åk 9 samt rekommenderar arbete hemifrån. 


Riskgrupper

Diabetes typ 2, högt blodtryck, fetma, äldre >70 år, män och vissa invandrargrupper


Smittoväg

Luft och droppsmitta. Smittar mest precis vid insjuknandet och det finns helt symptomfria smittobärare.


Skydd

På grund av att viruset smittar via luften är det svårt att skydda sig. Munskydd hjälper inte, men det hjälper smittad person att minska spridningen. Det bästa skyddet är lufttäta så kallade rymddräkter med andningsfilter.

Har man inte tillgång till det blir nästa, men lägre nivå, att använda hårskydd, munskydd, visir, heltäckande skyddsrock och skoskydd.

Arbetar du med coronasmittade skall du kräva skyddsutrustning av din arbetsgivare.

Om din arbetsgivare inte ger dig skyddsutrustning, kontakta ditt skyddsombud.


Desinfektion

Eftersom viruset är en DNA-slinga som ligger i ett hölje som är fettlösligt, så räcker det att tvätta sig om händerna med tvål.

Vi rekommenderar även desinfektion med sprit, klorprodukter ex Z-vatten som är miljövänligare än Klorin och kollodialt silver.


Inkubationstid

2-14 dagar Dvs den tid det tar för viruset att aktiveras i oss. 


Symtom

Oftast startar den med halsont och segt slem. Därefter ger den hög feber och hosta och till sist går den ner i lungorna.

Den kan ge magvärk, öronvärk, värk i bihålor, förändrat luktsiinne och lungproblem. 

Fallbeskrivning: Dag 1 - 2 hade patienten halsont och fick feberattacker var 12-te timma i 2 dygn.

Dag 3-4 Kom kroppens immunförsvar igång vilket leder till led, muskelvärk och svullna lymfkörtlar i nacken!

Dag 5 Andningsproblem


Behandling

Bra effekt med antikroppsbehandling dvs antikroppar från människor som genomgått coronainfektionen ges till svårt sjuka covidpatienter. C och D-vitamin. Syrgas vid sänkt syresättning så kallad saturation.

Inflammationsdämpande medicin tex Ibumetin och cortison. Blodförtunnande för att förhindra blodproppar.

Antibiotika som sekundärinfektion tillstöter. Just nu finns ingen behandling mot de vita lungorna dvs vitt mkt segt slem som bildas nere i lungorna och behandlas med ovanstående, magläge och respirator eller konstgjord lunga sk ECMO.

De med andningssvårigheter läggs in på special covidavdelning. Är de riktigt dåliga flttas de till Intensivvården där de sövs ner, får ligga i magläge, får hjälp med andningen via ECMO (konstgjord lunga) Det finns 2 ECMO i Lund och c:a 60 repiratorer i Skåne.


Vaccin

Vaccin mot djur/bovin covid har funnits sedan tidigare.

Just nu har Sverige tecknat avtal med Pfeizer, Moderna , Astra/Zeneca, Curvac, Santrofi och Johnson Johnson.

Vaccinering pågår och prioriteringsordning sköts av Folkhälsomyndigheterna och Regionerna.