Priser

 

Som privatläkare kan priserna avvika ifrån Regionens priser eftersom mottagningen ej är ansluten till Region Skåne. Frikort gäller alltså ICKE.

Alla specialundersökningar, remisser och prover betalas av kunden.

En avgift på 500 kr tas ut vid uteblivet besök som ej avbokats 24 timmar före utsatt tid.

OM-LÄKARPRAKTIK

PRIVAT ALLMÄNLÄKARMOTTAGNING

 

Här nedan finns priser med information angående de vanligaste tjänsterna.

Undrar du över kostnader för typer andra tjänster vänligen kontakta mig.

 

Läkarbesök 15 min

500 kr

För behandlingar inklusive recept

 

 

 

Läkarbesök 30 min

1000 kr

För behandlingar inklusive recept

 

 

 

Recept

Skriver ej ut beroendeframkallande läkemedel

200 kr

 

 

 

 

Hembesök

1000 kr /tim

 

 

 

 

Hälsokontroll

1500 kr

Priset varierar beroende på vilka undersökningar och prover du önskar

 

 

 

Konsultläkare

Timkostnad inklusive restid 1500 kr /tim

Reseersättning 35 kr per mil

 

 

 

 

 

INTYG

 

 • Körkortsbehörighet

1000 kr

 • Högre körkortsbehörighet

1000 kr

 • Sjöfartsintyg och Järnvägsintyg

1500 kr

 • Frisk intyg

1000 kr

Läkarintyg för dig som ska jobba utomlands,

studera, adoption, fallskärmsintyg, motorsport, AU-pair, collegeintyg, friskintyg, , livsmedelsintyg, dykcertifikat, radiologintyg m.m

 

 • Försäkringsintyg

1500 kr

Beroende på omfattning tillkommer kostnader för bl. a. prover och specialundersökningar

 • Specialundersökningar Ex EKG, spirometri, audiogram
 • Vaccinationer och injektioner 120kr plus kostnad för läkemedlen

300 kr/styck

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Intyg för alkohol, läkemedel, narkotika gällande körkort

samt ansökan om alkolås

 

planerade inskrivningssamtal inkl. kontrakt.

1000 kr

 • Läkarintyg

1000 kr

 • Alkoholprover blod ASAT, ALAT, GT, Cdt, MCV

700 kr

 • Narkotikaprover urin benso, cannabis, opiater m.fl.

600 kr

OBS! Om ett drogprov visar sig vara positivt tas en extra avgift ut av Forensic Center/Rättsmedecin i Linköping

för kvantifiering av drogen.

Detta debiteras patienten till självkostnadspris.

900 kr per prov

 

 

Provtagning

200 kr

Prislista på alla separata prover kan fås på mottagningen, eller vid telefonkontakt. Betalningen gäller för remiss, provrör, personalkostnad.

Tillkommer pris för proven t.ex. Hb +30 kr, Kreatinin +30 kr, ASAT +30 kr

alt Analysportalen Region Skane

 

 

 

 

 

Provtagningar och läkarintyg som ej är hälso och sjukvårds relaterade är momsbelagda. Ovanstående priser är inklusive moms.